Kundereferencer

Støjdæmpende ruder til andelesforeningen A/B Helgesbo – Frederiksberg.

Færre støjgener i A/B Helgesbo Frederiksberg.

Mere end hver fjerde bolig her i landet er belastet med støj fra trafikken. Ud over at trafikstøj er generende, påvirker den også sundheden og helbredet.

En lys fremtid med mindre støj, mindre forbrug og mindre vedligehold!

Beboerne i Andelsforeningen A/B Helgesbo har været belastet af støjen fra den stærk trafikerede Falkoner Alle. Foreningen ønskede at gøre noget ved støjgenerendende, og besluttede derfor at udbyde opgaven med at renovere ejendommens vinduer. LE Glas blev valgt som leverandør, ved at skifte de gamle vinduesruder ud med støjdæmpende energiruder og vedligeholdsfrie aluminiumslister. Ny vågner beboerne op til en mere rolig, mere energirigtig og mindre arbejdskrævende hverdag.

Ikke altid nødvendigt at udskifte vinduet..

Det er ikke altid nødvendigt at udskifte vinduet. Men kan med fordel opnå en markant forbedring af vinduets støjisolering ved at udskifte selve ruden eller montere et forsatsvindue med støjdæmpende glas, som i flere tilfælde kan være en både bedre og billigere løsning, end en udskiftning af hele vinduespartiet.

Ekstra fordele, bedre varmeisolering.

Ved at støjisolere ruder, får man i de fleste tilfælde også en bedre varmeisolering. Det mærkes direkte på varmeregningen. Dertil kommer, at de godt isolerende vinduer giver en bedre termisk komfort – mindre kuldestråling og kuldenedfald. Alt sammen faktorer, der øger trivsel, pengepung og samvittighed.

støjdæmpende ruder fra LE Glas (640×480)støjdæmpende ruder fra LE Glas (640×480)LE Glas energiruderLE Glas energiruderstøjdæmpende ruder fra LE Glas 3støjdæmpende ruder fra LE Glas 3støjdæmpende ruder fra LE Glasstøjdæmpende ruder fra LE Glasstøjdæmpende ruder fra LE Glas 2støjdæmpende ruder fra LE Glas 2

Back to list